Apraksts

Iedarbības apstākļi un saistītās profesijas

Dīzeļdzinēju izplūdes ir komplekss gāzveida un daļiņu maisījums, kas satur vēzi izraisošas vielas, arī policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (PAO), benzolu, 1,3-butadiēnu, formaldehīdu, etilēna oksīdu un metālus.
Dzinēja izmešu saturs un daudzums galvenokārt ir atkarīgs no dzinēja veida un stāvokļa, degvielas sastāva un piedevām, darba apstākļiem un izmešu kontroles ierīcēm.

Atsevišķām profesijām pakļautība dīzeļdzinēju izmešu iedarbībai var būt augstākā līmenī, piemēram:

  • transporta jomā (piem., dzelzceļa strādniekiem un profesionāliem šoferiem) un remontdarbnīcu jomā, transportlīdzekļu apkopes un pārbaužu laikā;
  • satiksmes kontrolē;
  • pazemes raktuvēs;
  • mežizstrādē;
  • ugunsdzēsībā;
  • saistībā ar darbu ostā un smagā aprīkojuma ekspluatāciju.