Apraksts

Iedarbības apstākļi un saistītās profesijas

Aromātiskie amīni ir galvenokārt krāsvielu un pigmentu ražošanā, audumu, ādas un papīra krāsošanai, kā arī gumijas ražošanā sastopamas ķimikālijas.
Svarīgākie aromātiskie amīni cita starpā ir benzidīns, 4-aminobifenils, 2-naftilamīns un orto-toluidīns.

Darbinieki aromātisko amīnu iedarbībai var tikt pakļauti krāsvielu, pigmentu un gumijas ķimikāliju ražošanas procesa laikā. Ar pakļautību aromātisko amīnu iedarbībai saistīti ir arī divi rūpnieciski procesi (auramīna ražošana un fuksīna ražošana). Arodekspozīcija lielākoties notiek saskarē ar ādu.
Eiropas Savienībā ir aizliegti 22 aromātiskie amīni, ko izdala krāsvielas, kuras bieži tiek lietotas audumu un ādas krāsošanas procesā (Eiropas Komisijas Regula Nr. 1907/2006). Strādniekiem, kas agrāk ir bijuši pakļauti šai iedarbībai, iespējams, vēl arvien ir paaugstināts vēža risks.