Apraksts

Kādos apstākļos cilvēki tiek pakļauti tā iedarbībai

Audzēja vieta (vai veids), kuru gadījumā ir pietiekami daudz pierādījumu par kancerogēniskumu cilvēkiem

Dioksīni un tiem līdzīgi savienojumi ir vielas, ko sauc par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem (NOP), jo tie ir organiski savienojumi, kas ir noturīgi pret noārdīšanos apkārtējā vidē.
Dioksīni, piem., dioksīns (2,3,7,8-TCDD), un tiem līdzīgie savienojumi, piem., polihlorinētie bifenili (PHB), ir dažādu rūpniecisko procesu netīši blakusprodukti.

Cilvēki tiek pakļauti dioksīnu un tiem līdzīgo savienojumu iedarbībai, uzturā lietojot gaļu, pienu, olas, zivis un saistītus produktus, jo dioksīni un tiem līdzīgie savienojumi ir vidē noturīgi un uzkrājas dzīvnieku taukos.
Agrāk diezgan daudz dioksīnu vidē nokļuva sakarā ar atsevišķu herbicīdu ražošanu un lietošanu. Daudzu savienojumu ražošanas ierobežojumi to pienesumu vides piesārņošanā ir ievērojami mazinājuši, taču dioksīni vēl arvien nokļūst vidē sadedzināšanas/sadegšanas procesos (piem., sadedzinot noteiktus atkritumu materiālus).
Agrāk PHB izstrādājumi tika plaši lietoti kondensatoros un transformatoros, kā arī atsevišķos būvmateriālos; šobrīd pakļaušana šo vielu iedarbībai ir saistīta ar PHB saturošu būvju un iekārtu nojaukšanu, disfunkciju vai nekontrolētu pārstrādi.

Visi vēža veidi (saistībā ar dioksīnu (2,3,7,8-TCDD))