Apraksts

Kādos apstākļos cilvēki tiek pakļauti tā iedarbībai

Audzēja vieta (vai veids), kuru gadījumā ir pietiekami daudz pierādījumu par kancerogēniskumu cilvēkiem

Dīzeļdzinēju izplūdes ir komplekss gāzveida un daļiņu maisījums, kas satur vēzi izraisošas vielas, arī policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (PAO), benzolu, 1,3-butadiēnu, formaldehīdu, etilēna oksīdu un metālus.
Dzinēja izmešu saturs un daudzums galvenokārt ir atkarīgs no dzinēja veida un stāvokļa, degvielas sastāva un piedevām, darba apstākļiem un izmešu kontroles ierīcēm.

Primārais avots attiecībā uz pakļaušanu iedarbībai ir dzinēju izmeši, kas rodas dīzeļdzinēju izmantošanas rezultātā automobiļos, kravas automašīnās, lokomotīvēs un citos motorizētos transportlīdzekļos.

  • Plaušas