Apraksts

Kādos apstākļos cilvēki tiek pakļauti tā iedarbībai

Audzēja vieta (vai veids), kuru gadījumā ir pietiekami daudz pierādījumu par kancerogēniskumu cilvēkiem

Benzols ir dzidrs, bezkrāsains, gaistošs, ārkārtīgi ugunsnedrošs šķidrums.
Galvenie atmosfērā esošā benzola avoti ir mākslīgi radīti.

Plašākas sabiedrība benzola iedarbībai tiek pakļauta galvenokārt šādi:

  • ar benzolu piesārņots gaiss (t. i., intensīvas satiksmes zonās, degvielas uzpildes staciju apkārtnē vai no rūpnieciskiem avotiem);
  • apkārtējā gaisā esoši tabakas dūmi;
  • piesārņots ūdens vai pārtika.

Iedzīvotāju pakļaušana benzola iedarbībai var notikt arī pazemes degvielas konteineru noplūdes rezultātā.

  • Akūta mieloleikoze
  • Akūta nelimfocītiskā leikēmija