Procijenjeno je da je rizik od raka kod osoba koje su dnevno umjereno aktivne najmanje 30 minuta (ili najmanje 150 minuta tjedno) približno 4 % niži nego kod osoba nižih razina tjelesne aktivnosti (manje od 15 minuta dnevno). Čimbenici načina života, kao što su zdrava prehrana, normalna tjelesna težina i tjelesna aktivnost, često su udruženi kod istih ljudi pa se njihovi pojedinačni učinci teško odvajaju. Najveće se zdravstvene prednosti ostvaruju zdravim načinom života (više informacija o zdravoj tjelesnoj težini, prehrani i alkoholu).