Da. Osobe bijele puti na suncu mnogo brže „izgore” od osoba tamnije puti. Što je koža osjetljivija na sunce, to je važnije zaštititi je od štetnih učinaka sunca. Obično razlikujemo šest različitih tipova kože. Tipom kože iskazuje se osjetljivost kože na ultraljubičasto (UV) zračenje.

U nastavku se redom od najosjetljivijeg do najotpornijeg navode tipovi kože i neka svojstva koja mogu pomoći pri određivanju vašeg tipa kože.

  1. Koža lako izgori i nikada ili gotovo nikada ne potamni.
  2. Koža lako izgori, a tamni polako.
  3. Koža tamni i ne izgori lako.
  4. Koža gotovo nikada ne izgori, a lako tamni (mediteranski tip kože).
  5. Koža nikada ne izgori i prirodno je tamnija (azijski tipovi kože).
  6. Koža nikada ne izgori i prirodno je tamna (negroidni tipovi kože).

Slika 3.: Prikaz tipova kože.

 Prirodna boja kožeOsjetljivost na UV zračenjeRizik od raka kože
Tip I
skin type1
Vrlo svijetla, blijedobijela, često puna sunčanih pjega, blago obojana ili crvena kosa ++++ Koža lako izgori i nikada ili gotovo nikada ne potamni. Najviši rizik od raka kože
Tip IIskin type1 Svijetla, bijela koža, svijetla kosa i plave ili smeđe oči, katkad i tamna kosa +++ Koža lako izgori, a tamni polako. Visoki rizik od raka kože
Tip IIIskin type1 Koža svjetlosmeđe do svjetlomaslinaste boje, tamna kosa i smeđe ili zelene oči ++ Koža tamni i ne izgori lako. Visoki rizik od raka kože
Tip IVskin type1 Umjereno smeđa, smeđe oči i tamna kosa + Koža gotovo nikada ne izgori, a lako tamni (mediteranski tip kože). Postoji rizik od raka kože
Tip V
skin type1
Tamno smeđa, smeđe oči i tamna kosa +/_ Koža nikada ne izgori i prirodno je tamnija (azijski tipovi kože). Pojava raka kože relativno je rijetka, no kada se otkrije, to je često u kasnijem i opasnijem stadiju
Tip VIskin type1 Vrlo pigmentirana tamnosmeđa do crna, tamnosmeđe oči i crna kosa _ Koža nikada ne izgori i prirodno je tamna (negroidni tipovi kože). Pojava raka kože relativno je rijetka, no kada se otkrije, to je često u kasnijem i opasnijem stadiju

Izvor: IARC

Daljnji važni čimbenici povezani s povišenim rizikom od pojave raka kože jesu sljedeći:

  • Broj nevusa na koži (velik broj povisuje rizik od melanoma) kao i nevusi atipičnog izgleda.
  • Ranija pojava raka kože kod vas i vaših roditelja.
  • Koža već oštećena prevelikim izlaganjem UV zrakama (koža sa staračkim pjegama, koja je izgubila svoju elastičnost i koja je vrlo naborana).
  • (Umjetna) imunosupresija, tj. upotreba lijekova kojima se oslabljuje imunološka funkcija nakon presađivanja organa.

Boja kose i očiju povezane su s vašim tipom kože. Na primjer, crvenokose i plavooke osobe obično su osjetljivije na UV zračenje od crnokosih smeđookih osoba.