Količina ultraljubičastog (UV) zračenja koje dolazi sa Sunca i dospijeva do Zemljine površine, a u skladu s time i UV indeks, ovisi o nizu čimbenika od kojih su najvažniji doba dana i godine.

UV zračenje obično je najsnažnije u razdoblju od nekoliko sati oko podneva, a najslabije rano ujutro i kasno popodne / navečer (vidi sliku 1.).

Slika 1. Dnevni profil intenziteta Sunčeve svjetlosti.

daily-sun-profile

Izvor: Ameco Solar sa solarexpert.com.

Ljeti približno 20 – 30 % ukupne dnevne količine UV zračenja dospijeva od 11:00 do 13:00, a 75 % od 9:00 do 15:00 (po Sunčevom, a ne lokalnom vremenu). U umjerenom su pojasu sezonske promjene količine UV zračenja koje dospijeva do Zemlje znatne, dok su one daleko manje u blizini ekvatora.

Ostali važni čimbenici koji utječu na jačinu UV zračenja na Zemljinoj površini:

  • zemljopisna širina (godišnje se doze UV‑a smanjuju s povećavanjem udaljenosti od ekvatora
  • nadmorska visina (općenito se sa svakih 300 metara visine učinkovitost Sunčeve svjetlosti u izazivanju opeklina povećava za približno 4 %)
  • površinska refleksija (npr. od snijega ili vode) (snijeg odražava do 85 %, a voda približno 5 – 10 % UV‑a; reflektirano UV zračenje može kožu oštetiti jednako kao i ono izravno)
  • oblaci (količina UV zračenja koja dospije do Zemljine površine smanjuje se zbog oblaka, ovisno o njihovoj debljini, gustoći i obliku)
  • onečišćenje zraka (kao i oblaci, gradski smog nastao zbog onečišćenja zraka mijenja količinu UV zračenja koje dospije do Zemljine površine).