Svako izlaganje suncu uzrokuje određena oštećenja kože. Tijelo je obično u stanju ta oštećenja popraviti. No ako je to oštećenje teže, situacija postaje sve složenija.

Teško je dati preciznu definiciju „prevelikog izlaganja suncu” jer to ovisi o karakteristikama svake pojedine osobe, kao što je tip kože, jačina sunca i zemljopisni položaj (indeks ultraljubičastog zračenja; UVI). Količina oštećenja povećava se s trajanjem izlaganja suncu, a to će oštećenje biti intenzivnije ako se izlažete suncu dok je vrlo jako, dakle oko podneva, tijekom najtoplijeg dijela dana (tj. od 11:00 do 15:00) i tijekom ljetnih mjeseci. Na primjer, uz UVI 6, što se lako događa u podne u proljeće i ljeto, osoba koja ima kožu tipa 1 ili 2 zadobit će opekline od sunca nakon 10 do 15 minuta.

Izađete li na sunce trebali biste osigurati da ste zaštitili najizloženije dijelove tijela, kao što su lice, vrat i ruke. Ako imate opekline od sunca, sigurno ste bili izloženi više nego što je sigurno. Međutim, do prevelikog izlaganja može doći i prije no što se razviju opekline od sunca. Česte opekline od sunca, posebno one tijekom djetinjstva i adolescencije, povezane su sa znatnim povećanjem rizika od nastanka raka kože u kasnijem životu. No rizik od raka kože povećava se svakim izlaganjem ultraljubičastom (UV) zračenju u bilo kojoj dobi.