Η μέτρηση της περιφέρειας της μέσης είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε αν διατρέχουμε αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων υγείας λόγω περιττού λίπους (βλέπε πίνακα 1).

Πίνακας 1: Όρια τιμών για την περιφέρεια της μέσης

Χαμηλός κίνδυνος

Υψηλός κίνδυνος

Άνδρες

≤ 94 cm

≥ 102 cm

Γυναίκες

≤ 80 cm

≥ 88 cm

Όποιος και αν είναι ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), όσο μεγαλύτερη είναι η περιφέρεια της μέσης τόσο πιθανότερο είναι να αναπτυχθεί κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με την παχυσαρκία. Η μέση μπορεί να μετρηθεί με διάφορες μεθόδους, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείται για να φανεί αν έχουμε υγιή περιφέρεια μέσης είναι να τη μετρήσουμε στο μέσο της απόστασης που υπάρχει από το ανώτερο οστό της λεκάνης μέχρι το κατώτερο πλευρό (δηλαδή περίπου στη γραμμή του αφαλού). Στο σχήμα 2 παρέχονται μερικές συμβουλές για το πώς να μετρήσετε με ακρίβεια την περιφέρεια της μέσης.

Σχήμα 2: Τρόπος μέτρησης της μέσης.

Πηγή: © ElenaNaum - iStockphoto.com.

Καλό είναι να μετράμε κατά καιρούς την περιφέρεια της μέσης μας, για παράδειγμα μία φορά τον μήνα. Επίσης, το να παρατηρούμε κατά πόσο μας κάνουν τα ρούχα μας είναι ένας τρόπος, αν και όχι τόσο ακριβής, για να καταλάβουμε εάν έχει αυξηθεί το βάρος μας. Προτείνεται να μετράμε το βάρος μας μία φορά την εβδομάδα, για σκοπούς μείωσης ή διαχείρισης του βάρους (ισχύει για όλους).