Έχει υπολογιστεί ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου είναι περίπου 6% χαμηλότερος στα άτομα που διατηρούν υγιές σωματικό βάρος (ο Δείκτης Μάζας Σώματός τους (ΔΜΣ) κυμαίνεται μεταξύ 18,5 και 25 kg/m2) σε σύγκριση με τα άτομα που είναι παχύσαρκα (ΔΜΣ άνω των 30 kg/m2). Καθημερινές συνήθειες, όπως η υγιεινή διατροφή, το φυσιολογικό βάρος και η σωματική δραστηριότητα, έχουν την τάση να ακολουθούνται στο σύνολό τους από τα ίδια άτομα, και έτσι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η επίδραση που έχει η κάθε μία στη μείωση του κινδύνου. Τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία επιτυγχάνονται μέσω ενός υγιεινού τρόπου ζωής (διαβάστε περισσότερα στις ενότητες για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και το αλκοόλ).