Αν βρίσκεστε ήδη εντός των ορίων του υγιούς βάρους, αυτό είναι θετικό. Ωστόσο, αν η ηλικία σας είναι κάτω των 55 ετών, καλό θα είναι να λάβετε ορισμένα μέτρα ώστε να παραμείνετε σε αυτά τα κιλά, διότι συνήθως το βάρος αυξάνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Αν η ηλικία σας είναι άνω των 55 ετών και έχετε υγιές βάρος, τότε πιθανό να μη χρειάζεται να αλλάξετε τις συνήθειές σας ως προς τον έλεγχο βάρους· σίγουρα όμως πρέπει να φροντίσετε να ακολουθείτε οδηγίες υγιεινής διατροφής για να μειώσετε την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων ή καρκίνου.