U lidí, kteří vykonávají středně náročný pohyb alespoň 30 minut denně (nebo alespoň 150 minut týdně), je riziko vzniku rakoviny v porovnání s lidmi s nižší úrovní pohybové aktivity (méně než 15 minut denně) odhadem asi o 4 % nižší. Součástí životního stylu těchto lidí bývá zdravé stravování, normální tělesná hmotnost a pohybová aktivita a je obtížné účinky těchto nezávislých faktorů oddělit. Největšího zdravotního přínosu lze dosáhnout zdravým životním stylem (více informací o zdravé tělesné hmotnosti, stravování a alkoholu je k dispozici zde).