Pohybová aktivita je jakýkoli pohyb, který vyvíjíte pomocí svalů – zahrnuje tedy mnoho činností, které se často nepovažují za cvičení. Tato široká definice má mnoho různých aspektů. Může být užitečné zamyslet se nad souvislostmi, ve kterých se aktivita provozuje – v práci (pracovní), ve volném čase (rekreační), doma (domácí) nebo při přemisťování z jednoho místa na druhé (přeprava). Mnoho z nás má spíše sedavé zaměstnání, proto je naše pohybová aktivita pravděpodobně hlavně rekreační nebo souvisí s přepravou.

Přínosy pohybové aktivity přímo souvisejí s její celkovou dobou (tzn. jak dlouho a jak často aktivitu provozujete) a s její náročností. Proto je důležité zamyslet se nad celkovou dobou, kterou jakékoli aktivitě věnujete, i nad tím, jak často a jak intenzivně ji provozujete. Velmi prospěšná je lehká aktivita, podpořit výdej energie může již jen to, že nebudete sedět. Při sedavém chování, jako je sezení nebo ležení několik hodin denně, se energie vydává velmi málo. Při středně náročné aktivitě dochází k lehkému zpocení a/nebo k mírnému zrychlení dechu. Náročná aktivita je natolik intenzivní, že při ní dochází k pocení, zadýchání a/nebo zvýšení srdeční frekvence. Příklady lehké, středně náročné a náročné aktivity uvádí tabulka 1.

Tabulka 1: Příklady lehké, středně náročné a náročné aktivity

Lehké aktivity

Středně náročné aktivity

Náročné aktivity

Stání Rychlá chůze Pěší turistika
Chůze (přirozená) Jízda na kole (v mírném tempu) Jogging
Jízda na kole (pomalá) Tenis (rekreační) Jízda na kole (rychlá)
Strečink Badminton (rekreační) Plavání
Stolní tenis Práce na zahradě Nošení těžkých břemen
Golf Hraní kuželek Kopaná