Obecně řečeno, čím více času pohybem strávíte, tím lépe. Vykonávejte co nejvíce lehkých aktivit (jako je stání, chůze, lehká cyklistika, strečink, chůze do schodů, domácí práce a rekreační sporty jako stolní tenis nebo golf). Prospěšný je i krátký pohyb několikrát za den. Také omezte dobu strávenou sedavými činnostmi, jako je sezení nebo sledování televize. Omezení doby strávené sezením nám pomáhá chránit se před rizikem vzniku rakoviny, neboť brání přibírání.

Kromě toho lze očekávat výrazné zdravotní přínosy, snažíte-li se vykonávat středně náročnou pohybovou aktivitu alespoň 150 minut týdně nebo náročnou pohybovou aktivitu 75 minut týdně či čas pokud možno věnujete obdobné kombinaci středně náročného a náročného pohybu. Příkladem středně náročné až náročné pohybové aktivity jsou takové pohybové aktivity, které vyžadují vytrvalost a odolnost vůči zátěži (tj. cvičení), a náročnější aerobní pohyb. Nejste-li si, pokud jde o provozování středně náročné až náročné aktivity, jisti, zeptejte se svého lékaře. Doporučené doby strávené pohybovou aktivitou každý týden lze dosáhnout pohybem v několika krátkých časových úsecích nebo v jednom delším.

Děti a mladí lidé by měli vykonávat středně náročnou až náročnou pohybovou aktivitu alespoň 60 minut denně. Aby tohoto cíle dosáhli, mohou pohyb rozdělit do několika kratších časových úseků za den (např. dvakrát 30 minut).