Препоръчва се да участвате в скрининг за рак на маточната шийка всеки път, когато получите покана, и след като сте прочели предоставените информационни материали и внимателно прецените потенциалните ползи и вреди от скрининга. Скрининговите програми в Европейския съюз се различават по отношение на поканените възрастови групи и интервалът между поканите в зависимост от социално-икономическото отражение на заболеваемостта от рак на маточната шийка за всяка държава, ресурсите на местно равнище и използвания тип скринингов тест.

При повечето програми, при които се използва цитологично (Pap) изследване, жените се приканват да участват при достигане на възраст 20—30 години (обикновено не преди 25 годишна възраст), а след това — веднъж на всеки 3 до 5 години. Ако за скрининг се използва изследването за човешки папиломавирус (HPV), ще бъдете поканени за изследване след навършване на 35 години (обикновено не преди навършване на 30 години), след което на всеки 5 или повече години. Независимо от използвания вид тест е за препоръчване на продължите да участвате в скрининга до навършване на 60 или 65 години и да продължите участието си и след тази възраст, освен ако последните ви резултати от изследването не са в норма. Ако имате някакви въпроси, ги обсъдете с вашия лекар или с лице, осигуряващо здравно обслужване.