Скринингът за рак на маточната шийка не е изследване за рак. Това е метод за превенция на рака чрез откриване и лечение на аномалии в ранна фаза, които, ако не бъдат лекувани, могат да доведат до рак на маточната шийка при жените. Рискът от инвазивен рак на маточната шийка се намалява с до 90 % за жени, които редовно участват в организирани програми, при които се използват един от двата препоръчани скринингови теста. С други думи 9 от 10 инвазивни ракови заболявания могат да бъдат предотвратени чрез скрининг. Ако се подлагате на скрининг, рискът от смърт поради рак на маточната шийка ще бъде значително намален, но както останалите методи за скрининг и при този вид скрининг могат да бъдат пропуснати някои аномалии, които все пак могат да доведат до рак.

Има два различни теста, които се препоръчват за скрининг за рак на маточната шийка. Най-старият и най-широко използваният тест — цитологично изследване или цитонамазка (Pap тест) (Папаниколау), се състои от вземането на проба от клетки от повърхността на маточната шийка, която се изпраща в лаборатория за изследване под микроскоп. При един по-нов тест, който се използва в някои скринингови програми, се прави проверка за инфекция с човешки папиломавирус (HPV), тъй като почти всички причини за развитие на рак на маточната шийка се дължат на хронична инфекция с HPV. Използването на двата теста заедно не е препоръчително, освен в случаите когато единият тест (Pap тест или HPV тест) е положителен. В този случай другият тест може да се използва за проверка на резултата преди гинекологичния преглед.