Откриването на рака в ранен стадий невинаги намалява риска за жената от смърт поради рак на гърдата. Въпреки че при мамографията могат да се открият злокачествени тумори, които не могат да бъдат усетени, лечението на малък тумор невинаги означава, че жената няма да умре от рак. Бързо развиващ се или агресивен рак може вече да се е разпространил в други части на тялото преди да бъде открит. Скринингът може и да не помага за удължаване живота на жените с такива тумори, но те ще живеят по-дълго, като знаят, че може би имат смъртоносно заболяване. Също така е възможно скрининговите мамограми да не помогнат за удължаване живота на някоя жена, страдаща от други, много по-сериозни състояния, свързани със здравето.

Рентгеновите лъчи имат потенциала да причиняват рак. Мамограмите изискват малки дози лъчение, поради което рискът от увреждане в резултат на това облъчване е малък. Ползите от мамографския скрининг в рамките на организирани програми надвишават потенциалната вреда от облъчването.

Фалшиви положителни резултати се получават, когато рентгенолозите открият мамографска аномалия, въпреки че реално няма рак. Всички необичайни мамограми следва да бъдат последвани от допълнително тестване (диагностична мамография, ултразвук, и/или биопсия), за да се определи дали е налице рак. Фалшиви положителни мамографски резултати могат да доведат до безпокойство и други форми на психично разстройство, които обикновено отшумяват бързо. Допълнителното тестване, което се изисква, за да се изключи наличието на рак, може да отнеме време и да причини физическо неудобство. Европейските стандарти за качество имат за цел да сведат до минимум времето за изчакване и да намалят свързаното с това безпокойство.

В рамките на 20-годишен период 1 от 5 жени, които редовно участват в скрининг, ще получи фалшив положителен резултат, който може да се изясни без инвазивни процедури. За същия период приблизително 1 от 10 жени ще поиска инвазивна процедура (при която се използва игла за вземане на малка проба от гръдната тъкан) без операция, а приблизително 1 от 100 жени ще се подложи на операция, за да се провери резултатът от мамографията.

Друг риск е свързан с факта, че при скрининга може да бъде открит рак на гърдата, за който нито вие, нито вашия доктор бихте разбрали, ако не сте били подложени на скрининг — това се нарича хипердиагноза. За съжаление не е възможно да се определи кои от откритите при скрининг видове рак са хипердиагностицирани. Приблизително 5—10 от 100 вида ракови заболявания, открити при скрининг, се разглеждат като хипердиагностицирани. Рискът е по-малък при по-младите жени и по-висок при по-възрастните.