Препоръчва се да участвате в скрининг за рак на гърдата всеки път, когато получите покана, и след като сте прочели предоставените информационни материали и внимателно прецените възможните ползи и вреди от скрининга. Скрининговите програми в Европейския съюз се различават по отношение на поканените възрастови групи и интервалът между поканите в зависимост от социално-икономическото отражение на заболеваемостта от рак на гърдата за всяка държава и ресурсите на местно равнище. При повечето програми жените се приканват да се подложат на скрининг за рак на гърдата при достигане на възраст 40—50 години, а след това — на всеки две години до навършване на 70—75 годишна възраст. Ако имате някакви въпроси, ги обсъдете с вашия лекар или с лице, осигуряващо здравно обслужване.