Ракът на гърдата е най-често срещания вид рак в Европейския съюз и е основната причина за смърт поради раково заболяване при жените, като всяка година се регистрират около 365 000 нови случая и 91 000 смъртни случая. Ракът на гърдата не е единично заболяване. Съществуват няколко различни вида рак на гърдата. Приблизително 1 от 10 жени в Европейския съюз ще бъде диагностицирана през живота си с рак на гърдата — от рак на гърдата се разболяват предимно жени на средна възраст и по-възрастни жени, но той може да се развие и при по-млади жени. Ракът на гърдата е рядко срещан при мъжете.

Ракът на гърдата рядко има изразени симптоми, които да са различни от бучка или удебеляване на гръдната тъкан (въпреки че повечето бучки в гърдите не са канцерогенни). Ако този вид рак бъде открит в ранен стадий, той може да се лекува преди да се е разпространил в други части на тялото. Жените, които открият бучки в гърдите, си следва да се консултират с личния си лекар или с лице, осигуряващо здравно обслужване, независимо от своята възраст.

Шансовете за преживяемост след диагностициран рак на гърдата зависят в голяма степен от вида на рака и колко е напреднал при откриването му. Ако ракът бъде открит в ранен стадий, са налице добри шансове за успешно лечение. При скрининг за рак на гърдата ракът може да бъде открит в ранен стадий и така се увеличават шансовете за оцеляване. В Европейският съюз само една от 4 жени с рак на гърдата ще умре поради това заболяване. Проучванията показват, че при жени, при които ракът на гърдата е открит по време на скрининг, рискът от смърт поради рак на гърдата е по-малък. Редовното участие в скрининг може да предотврати 4 от 10 смъртни случаи в резултат на рак на гърдата, когато той е открит при скрининг. Шансовете за преживяемост се увеличават непрекъснато, което се дължи на по-добрата база от знания и на по-доброто лечение.