Мамографията е най-добрият съществуващ скринингов метод за откриване на малки ракови заболявания, които не можете да откриете сами, но с него не се откриват всички видове рак на гърдата, поради което е важно да участвате редовно в скрининга. Рискът от това ракът да не бъде открит по време на скрининг зависи от възрастта на жената и от плътността на гърдите и. Рискът е по-голям при по-младите жени, тъй като гръдната тъкан обикновено е по-плътна преди менопаузата. В организираните в Европейския съюз скрининговите програми за рак на гърдата обикновено участват двама рентгенолози, които разчитат всяка мамограма, за да помогнат за намаляване на риска от пропускане на рак.