Du riskerar att få hepatit B om du inte redan har haft sjukdomen eller om du inte har vaccinerats. Din individuella risk beror på hur många sexpartner du har haft hittills och risken för att smittas med var och en av dem. Risken är högre om du har använt smittade nålar eller befunnit dig i andra situationer där smittade nålar eller blod kan ha använts, exempelvis inom hälso- och sjukvården i vissa andra länder. Hepatit B-infektion är också vanligare i en del länder i Europa (t.ex. Grekland, Rumänien, Italien och Spanien), och om du bor eller har bott i något av de här länderna löper du högre risk att drabbas av hepatit B.