Hepatit B är en sjukdom som orsakas av infektion med hepatit B-virus (HBV). Hepatit B-virusinfektioner kan leda till ärrbildning på levern, leversvikt, levercancer och död. Infektionen kan ge följande symtom: illamående, förlorad aptit, influensaliknande symtom såsom trötthet, allmänna smärtor och huvudvärk eller gulfärgning av hud och ögon (gulsot). Hos vuxna är hepatit B-infektioner vanligtvis plötsliga och kortlivade (akuta), men ibland kan infektionen vara långlivad (kronisk) och utan några märkbara symtom. Om spädbarn och barn yngre än 5–10 år infekteras är kronisk hepatit vanligare, medan det är ovanligt efter infektion hos vuxna.