Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn får sin första dos av vaccin om möjligt inom 24 timmar efter förlossningen. De flesta länder i EU har program för att vaccinera alla nyfödda mot hepatit B.

I vissa EU-länder (Förenade kungariket och vissa nordiska länder) erbjuds vaccination mot hepatit B endast till nyfödda med hög risk (d.v.s. nyfödda barn till mödrar som är hepatit B-positiva). Om du bor i något av dessa länder kan du överväga att låta vaccinera ditt barn på egen bekostnad, i samråd med din läkare eller annan sjukvårdspersonal.