Hepatit B-virus sprids från en person till en annan genom smittade kroppsvätskor eller blod. Det sprids aldrig via luft, mat eller vatten. Barn kan smittas vid förlossningen om modern är infekterad. Infektionen kan också spridas mellan barn genom nära kontakt eller mellan vuxna genom sexuell kontakt eller användning av smittade nålar. Andra möjliga spridningsvägar är medicinska behandlingar i länder där smittade nålar eller blod kan användas. Det är särskilt viktigt att förebygga spridningen av viruset från mor till barn och mellan barn eftersom kronisk hepatit B-infektion (med ökad risk för att få levercancer) är mycket vanligare efter infektion under de första 5–10 levnadsåren.