Chemoprevenciu (užívanie liekov na prevenciu rakoviny) nemožno pre všeobecnú populáciu zdravých jednotlivcov odporučiť.

Akákoľvek chemoprevencia by sa mala začať až po poradenstve s lekárom, ktorý môže dohliadať na liečbu. Dôrazne odrádzame od samoliečby aspirínom alebo inými možnými chemopreventívnymi liekmi, lebo užívanie týchto liekov môže byť spojené so závažnými a potenciálne smrteľnými nežiaducimi udalosťami.

Hoci bol preventívny účinok aspirínu proti rakovine hrubého čreva a konečníka dokázaný, indikácie sú obmedzené. Liečba aspirínom môže byť aj v malých dávkach spojená so závažnými nežiaducimi udalosťami vrátane krvácania v hornom tráviacom trakte a (zriedkavejšie) hemoragického šoku. Na účely chemoprevencie navyše nebolo určené najlepšie dávkovanie a trvanie liečby aspirínom. Kým nebudú vyriešené tieto otázky, chemopreventívne užívanie aspirínu alebo iných NSAID by malo byť obmedzené na pacientov s vysokým rizikom rakoviny hrubého čreva a konečníka vrátane osôb s dedičnými ochoreniami, prípadne pacientov s predchádzajúcimi adenómami alebo rakovinou hrubého čreva a konečníka.