Perorálna antikoncepcia s obsahom estrogénu a progesterónu vykazuje karcinogénne charakteristiky, ale má aj preventívny protirakovinový charakter. Vzhľadom na to, že perorálnu antikoncepciu užívajú zdravé ženy, každé rozhodnutie užívať tieto lieky by sa malo opierať o starostlivé posúdenie rizikového profilu konkrétnej pacientky. Užívanie perorálnej antikoncepcie sa spája s malým zvýšeným rizikom rakoviny prsníka, krčka maternice a pečene. Užívanie týchto liekov však chráni pred rakovinou výstelky maternice a rakovinou vaječníkov. Z hľadiska rakoviny preto nie je možné uviesť jasné odporúčanie.