Podľa možnosti by ste sa hormonálnej substitučnej liečbe mali vyhnúť alebo obmedziť jej využívanie.

Ženy, ktoré trpia ťažkými prejavmi menopauzy, sa o možnej hormonálnej substitučnej liečbe môžu poradiť so svojím lekárom. Používanie hormonálnej substitučnej liečby zvyšuje riziko rakoviny prsníka, výstelky maternice a vaječníkov, ako aj riziko niektorých nerakovinových nežiaducich zdravotných účinkov. Profil rizika rakoviny závisí od typu hormonálnej substitučnej liečby (lieky len s obsahom estrogénu alebo lieky s kombináciou estrogénu a progesterónu) a od toho, či žene odstránili maternicu (podstúpila hysterektómiu). Zo štúdií vyplýva, že veľké riziko rakoviny prsníka spojené s liečbou v období menopauzy kombináciou estrogénu a progesterónu vzniká po niekoľkých rokoch liečby a zostáva zvýšené najmenej päť rokov po ukončení liečby estrogénom a progesterónom, hoci riziko začína klesať krátko po ukončení liečby. Ak preto začnete podstupovať hormonálnu substitučnú liečbu, mala by trvať čo najkratšie a dávka hormónov na kontrolu prejavov menopauzy by mala byť čo najnižšia. Presnú liečbu treba prediskutovať s lekárom pred začatím liečby.