Podobne ako perorálna antikoncepcia, anti-estrogén tamoxifén takisto vykazuje karcinogénne charakteristiky, ale má aj preventívny protirakovinový charakter. Existujú nesporné dôkazy, že užívanie tamoxifénu zvyšuje riziko rakoviny výstelky maternice, či už v rámci pomocnej liečby žien s rakovinou prsníka alebo v rámci preventívnej liečby žien s vysokým rizikom rakoviny prsníka.

Chemoterapeutické lieky používané na liečbu rakoviny zahŕňajú lieky, ktoré môžu vyvolať sekundárnu rakovinu pacientov, ktorí sú liečení na svoju primárnu rakovinu. Podiel pacientov s rakovinou, pre ktorých je užívanie chemoterapeutických liekov prospešné, je však v porovnaní s pacientmi, ktorí ochorejú na sekundárnu rakovinu, taký veľký, že sa odporúča užívanie týchto liekov.

Rakovinu môžu vyvolať aj imunosupresíva. Tieto lieky sa zvyčajne užívajú pri vážnych stavoch, ako sú transplantácie orgánov, hematologické ochorenia a imunologické ťažkosti. Ich prínosy spravidla prevažujú nad ich karcinogénnymi účinkami. Rozhodnutie predpísať a užívať lieky, v prípade ktorých sa zistila karcinogenita alebo jej vysoká pravdepodobnosť, je problematickejšie za okolností, keď nejde o život ohrozujúce stavy. Preto by takéto rozhodnutie malo byť založené na starostlivom posúdení rizík a prínosov.