Karmienie piersią przynosi dziecku kilka korzyści. Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze, witaminy i składniki mineralne, których dziecko potrzebuje w pierwszych 6 miesiącach życia. Mleko matki chroni przed powszechnymi chorobami okresu dzieciństwa, takimi jak infekcje dolnych dróg oddechowych, infekcje ucha, biegunka i astma, zmniejszając w ten sposób ryzyko pobytu w szpitalu lub leczenia alergii i chorób zakaźnych. Mleko matki zmniejsza również ryzyko późniejszych chorób przewlekłych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i cukrzyca typu 2, oraz przyczynia się do rozwoju funkcji poznawczych dziecka. W porównaniu z karmieniem z butelki karmienie piersią zapewnia w okresie niemowlęcym przyrost masy ciała, który jest w większym stopniu zgodny z normami Światowej Organizacja Zdrowia (WHO), i mniejsze ryzyko nadmiernego przyrostu masy ciała na dalszym etapie rozwoju fizycznego – w obu przypadkach wiąże się to z mniejszym ryzykiem nadwagi w okresie dorosłości.