W przypadku kobiet, które karmią swoje dzieci piersią przez dłuższy czas, ryzyko zachorowania na raka piersi na późniejszym etapie życia jest niższe niż w przypadku kobiet w porównywalnej sytuacji, które nie karmią piersią.

Im dłużej kobieta karmi piersią, tym lepiej jest chroniona przed rakiem piersi. Ryzyko zmniejsza się o około 4% na każdy łączny okres 12 miesięcy karmienia piersią (tj. liczony jako wynik zsumowania okresów, w których kobieta karmiła piersią każde dziecko), co oznacza dodatkowe obniżenie ryzyka zachorowania na raka piersi wobec zmniejszenia go bezpośrednio w wyniku urodzenia dziecka. Ponadto należy podkreślić, że mleko matki jest najlepszym pożywieniem dla dzieci i zapewnia im wiele korzyści zdrowotnych.