Zorganizowane programy badań przesiewowych są opracowywane i zarządzane przez służbę zdrowia na szczeblu krajowym lub regionalnym, aby zapewnić wszystkim osobom równe prawo dostępu do badań przesiewowych i zagwarantować, że w przypadku, gdy wynik badania przesiewowego będzie odbiegał od normy, pacjent zostanie poddany dodatkowym badaniom, otrzyma wsparcie i zostanie poddany leczeniu. Badania przesiewowe są najskuteczniejsze wówczas, gdy mogą w nich wziąć udział wszystkie osoby wchodzące w skład kwalifikującej się populacji, które wyrażają taką wolę.

Na szczeblu Unii Europejskiej zaleca się korzystanie ze zorganizowanych programów badań przesiewowych, ponieważ w ich realizacji bierze udział zespół osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości świadczonych usług. Obejmuje to sprawdzenie, czy przestrzegane są wytyczne i czy wyniki programów badań przesiewowych są regularnie zgłaszane i oceniane.