Een abnormaal mammografieresultaat kan heel verontrustend zijn; de meeste anomalieën bij een mammogram zijn echter geen borstkanker. Er zal u worden voorgesteld om verdere tests te ondergaan, waaronder gewoonlijk een bijkomende mammografie en een echografie van de borst.

Bij verder onderzoek blijken de meeste verdachte anomalieën gewoon borstweefsel of goedaardig (niet-carcinomateus) weefsel te zijn. Als uit bijkomende onderzoeken echter een nieuwe en verdachte verandering in een van uw borsten blijkt, is de kans groot dat met een naald kleine monsters van uw borstweefsel zullen worden genomen (indien nodig onder plaatselijke verdoving). Deze biopsiemonsters worden onder een microscoop onderzocht en als kanker wordt vastgesteld, zult u voor een borstoperatie naar een ziekenhuis worden doorverwezen. De meeste kankers die bij screening worden vastgesteld, kunnen worden behandeld zonder de volledige borst weg te nemen, maar door alleen het kankergezwel en een deel van het omliggende weefsel te verwijderen.

Kwaliteitsborgingsprocedures bij georganiseerde screeningprogramma's hebben tot doel het aantal verdere onderzoeken te beperken tot wat minimaal noodzakelijk is om te vermijden dat borstkankergezwellen over het hoofd worden gezien.