Het is raadzaam dat u aan borstkankerscreening deelneemt telkens wanneer u hiertoe een uitnodiging ontvangt en nadat u de bijgevoegde informatie hebt gelezen en de mogelijke voor- en nadelen van de screening zorgvuldig tegen elkaar hebt afgewogen. Tussen de screeningprogramma's in de Europese Unie bestaan verschillen op het gebied van de uitgenodigde leeftijdsgroepen en de tussentijd tussen uitnodigingen, afhankelijk van de verspreiding van borstkanker en plaatselijke middelen in elk land. Bij de meeste programma's worden vrouwen voor borstkankerscreening uitgenodigd vanaf 40-50 jaar en vanaf dat ogenblik om de twee jaar tot de leeftijd van 70-75 jaar. Bespreek uw eventuele vragen met uw dokter of zorgaanbieder.