Borstkankerscreening maakt gebruik van een röntgenbeeld, een mammogram genaamd, om de borsten te controleren op tekenen van kanker. Ze kan kankergezwellen vinden die te klein zijn om te worden gevoeld. Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe doeltreffender de behandeling kan zijn. Screening voorkomt niet dat borstkanker zich ontwikkelt, maar ze kan een kankergezwel eerder opsporen, op een ogenblik dat de kans op een succesvolle behandeling groter is. Mammografie is momenteel de enige screeningmethode waarvan is aangetoond dat ze sterfgevallen door borstkanker helpt voorkomen.