In de Europese Unie is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker en de meest dodelijke vorm van kanker bij vrouwen, met elk jaar ongeveer 365 000 nieuwe gevallen en 91 000 sterfgevallen. Borstkanker is niet één ziekte; er bestaan verschillende soorten borstkanker. Bij ongeveer één op tien vrouwen in de Europese Unie zal tijdens haar leven borstkanker worden vastgesteld – hoofdzakelijk bij vrouwen van middelbare leeftijd en ouder, maar jongere vrouwen kunnen ook borstkanker krijgen. Borstkanker komt bij mannen zelden voor.

Borstkanker veroorzaakt zelden enige andere symptomen dan een knobbeltje of verdikking in het borstweefsel (hoewel de meeste knobbeltjes in de borst niet kwaadaardig zijn). Als borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan hij met succes worden behandeld voordat hij zich naar andere delen van het lichaam verspreidt. Vrouwen die een knobbeltje in hun borst voelen, moeten, ongeacht hun leeftijd, altijd hun dokter of zorgaanbieder raadplegen.

De kans op overleven nadat borstkanker is vastgesteld, hangt sterk af van het soort kanker en van hoever hij is gevorderd wanneer hij wordt ontdekt. De kans op een succesvolle behandeling is groot als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Borstkankerscreening kan kanker in een vroeg stadium opsporen en verhoogt dus de overlevingskans. In de Europese Unie sterft slechts één op vier vrouwen met borstkanker aan de ziekte. Uit studies is gebleken dat vrouwen met borstkanker die bij een screening wordt vastgesteld, een kleinere kans hebben om aan borstkanker te overlijden. Geregeld aan screening deelnemen kan ongeveer vier op tien sterfgevallen door borstkanker voorkomen bij tijdens screening ontdekte gevallen. De overlevingskansen worden almaar groter dankzij de toenemende kennis en betere behandeling.