Tabaka un tabakas dūmi satur daudz vielu, par kurām zināms, ka tās izraisa vēzi (tās apzīmē ar terminu "kancerogēni") gan izmēģinājumu dzīvniekiem, gan cilvēkam. Atsevišķi kancerogēni ir paša tabakas auga dabīgas sastāvdaļas, taču citi veidojas, tabakai sadegot vai to pārstrādājot, nogatavinot, vecinot vai glabājot, arī, piemēram, benzols, formaldehīds un tabakai specifiskie nitrozamīni. Kancerogēnu skaits un līmenis dažādos tabakas produktos var katras valsts iekšienē un pa valstīm atšķirties. Dažu veidu bezdūmu tabaku ir iespējams ražot ar samazinātu tabakai specifisko nitrozamīnu (vieni no galvenajiem kancerogēniem tabakas izstrādājumos) saturu. Ilgstoša tabakas lietošana un līdz ar to ilgstoša pakļaušana tādu vielu iedarbībai, kas izraisa vēzi, var veicināt vēža attīstīšanos.

Dažas tabakā un tabakas dūmos esošās ķīmiskās vielas Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC), kas ietilpst Pasaules Veselības organizācijā (PVO), klasificē kā cilvēka kancerogēnus, (2. tabula). Dažas no daudzajām vielām, ko satur tabakas dūmi un kas izraisa vēzi izmēģinājumu dzīvniekiem un cilvēkiem, ir parādītas 3. attēlā.

3. attēls. Dažas tabakas dūmos esošas vielas, kas izraisa vēzi

Avots: IARC.