Ir vairāki pasākumi, ko smēķētāji var veikt, lai vairotu iespēju, ka tiem izdosies atmest smēķēšanu. Labākie pierādījumi liecina, ka, lietojot farmakoloģisku un uz uzvedību balstītu (biheiviorālu) atbalsta līdzekļu kombināciju, iespēja atmest smēķēšanu pretstatā gadījumiem, kur netiek lietoti nekādi palīglīdzekļi, palielinās četrkārt. Personām, kas lieto tikai vienu no šiem paņēmieniem, tik un tā ir lielāka iespēja atmest smēķēšanu nekā tiem, kas palīglīdzekļus neizmanto.

Pie visbiežāk lietotajām iedarbīgajām farmakoloģiskajām atbalsta stratēģijām pieder nikotīna aizvietošanas terapija (NRT), bupropiona, vareniklīna un citizīna preparātu lietošana. Šobrīd citizīns ir pieejams vienīgi Centrāleiropā un Austrumeiropā. Plašāka informācija par farmakoloģiskajām iespējām ir pieejama 3. tabulā.

Biheiviorālais atbalsts ietver, piemēram, palīdzību ar praktiskām stresa pārvaldības stratēģijām, atkarības izbeigšanu, norādēm par NRT lietošanu, kā arī vēlmju un atradināšanās simptomu pārvarēšanu. Šādu atbalstu ir iespējams sniegt klātienē vai ar tādu saziņas kanālu starpniecību kā tālrunis, mobilo tālruņu īsziņu serviss vai internets. Farmaceiti, ģimenes ārsti vai citi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji var palīdzēt iegūt šādu atbalstu.

Vēl kāds pasākums, kas palīdz atturēties no smēķēšanas, ir mājās ieviest vidi bez tabakas dūmiem.