Ja esat autoritāte, tad tas, ka Jūs smēķējat, iespējams, ietekmēs ap Jums esošo cilvēku smēķēšanas ieradumus. Ja smēķējat, pieaug varbūtība, ka arī citi Jūsu mājoklī dzīvojošie smēķēs, jo īpaši jaunieši, kas ietekmējas no vecākiem un brāļiem vai māsām.

Ārsti, medmāsas un citi veselības aprūpes speciālisti saviem pacientiem ir autoritātes, un, ja viņi smēķē, tad viņu vēstījums pacientiem ir pretrunīgs. Tāpēc būtu ieteicams, lai veselības aprūpes darbinieki pārtrauktu patērēt tabaku un lai tiktu veicināta no tabakas brīva kultūra.