Viela

Apraksts

Formaldehīds

Parasti izmanto, lai iebalzamētu un saglabātu cilvēku mirstīgās atliekas; šo ķīmisko vielu izmanto arī vairākos citos veidos, piemēram, par dezinfekcijas līdzekli vai par izejvielu citu ķīmisko vielu ražošanā.

Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO), piem., benz(a)pirēns

Šīs ķīmiskās vielas ir nepilnīgas sadegšanas produkti, tās ir konstatētas automobiļu izmešos un tabakas dūmos.

Arsēns

Šis elements ir ārkārtīgi indīgs cilvēkam un citiem organismiem, tāpēc to efektīvi lieto herbicīdos un insekticīdos.

Niķelis (un tā savienojumi)

Šo metālisko elementu izmanto nerūsošā tērauda, magnētu, monētu un dažu metāla sakausējumu ražošanā. Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC) ir atzinusi, ka niķeļa sulfīda izgarojumi (t. i., niķeļa savienojumi) ir zināmi cilvēka kancerogēni, savukārt gāzveida niķeļa karbonils ir cilvēkam ļoti toksisks.

Polonijs-210

Radioaktīvs elements, kas ir radona sabrukšanas produkts, ko Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC) ir klasificējusi kā cilvēka kancerogēnu.

Berilijs

Viegls metālisks elements, ko izmanto kosmiskajā aviācijā, aviācijā un kodolrūpniecībā. Berilijs izdalās daudzos rūpnieciskajos atkritumu apstrādes procesos, arī sadedzinot sadzīves atkritumus, taču galvenais izmešu avots ir ogļu un mazuta sadedzināšana.

Hroms VI

To izmanto dažādi, arī nerūsošā tēraudaražošanā, koksnes saglabāšanai, ādas krāsošanai, kā krāsvielu pigmentus, krāsu, tintes un plastmasas ražošanā, kā arī pretkorozijas un konversijas pārklājumos.

Kadmijs

Šo ķīmisko elementu izmanto bateriju un krāsas pigmentu ražošanā.

Aromātiskie amīni, arī 2-naftilamīns un 4-aminobifenils

Izmanto azokrāsvielu ražošanā.

1,3-butadiēns

Izmanto sintētiskās gumijas ražošanā.

Benzols

Svarīga benzīna sastāvdaļa, ko izmanto arī dažu gumijas veidu, smērvielu, krāsvielu, tīrīšanas līdzekļu, medikamentu, sprāgstvielu un pesticīdu ražošanā.

Vinila hlorīds

Rūpnieciska ķīmiska viela, ko izmanto galvenokārt polimēra polivinilhlorīda (PVC) ražošanā. Agrāk tika lietots kā inhalācijas anestēzijas līdzeklis.

Etilēnoksīds

Būtiska rūpnieciska ķīmiskā viela, kas, lai arī ir pārāk bīstama tiešai lietošanai sadzīvē, tiek izmantota rūpnieciski daudzu patēriņa preču (piem., tīrīšanas līdzekļu, sabiezinātāju, šķīdinātāju un plastmasas) ražošanā. Ārkārtīgi viegli uzliesmojoša un indīga gāze, kas neatstāj nosēdumus uz objektiem, ar kuriem tā saskaras; tīrs etilēnoksīds ir dezinfekcijas līdzeklis, ko plaši lieto slimnīcās un medicīniskā aprīkojuma nozarē, aizstājot tvaiku karstumjutīgu instrumentu un aprīkojuma (piem., vienreizējās lietošanas plastmasas šļirču) sterilizēšanas procesā.