Šobrīd nav ziņu par drošību ilglaikā. E-cigarešu lietošana nav saistīta ar tabakas sadedzināšanu un tabakas dūmu ieelpošanu, kā tas notiek, smēķējot cigaretes; tāpēc paredzams, ka ar e-cigarešu lietošanu saistās arī zemāks slimību attīstības un nāves risks nekā ar tabakas smēķēšanu. Attiecīga regulējuma ieviešana mazinās potenciālos riskus, ko rada e-cigarešu lietošana.

Ja lielākā daļa smēķētāju turpmāk lietotu e-cigaretes un tiktu attiecīgi risinātas bažas attiecībā uz sabiedrības veselību, ar e-cigaretēm varētu mazināt milzīgo tabakas izraisīto slimību un nāves gadījumu slogu.

Šīs bažas cita starpā ir, piemēram, ka aromāti varētu šķist pievilcīgi bērniem un tas varētu sekmēt e-cigarešu lietošanu nesmēķējošu jauniešu vidū, ka marķējums neatspoguļo saturu, ka e-cigaretes netiek tirgotas atbilstīgi un ka to lietošana varētu vājināt tabakas kontroles centienus, jo tās būtu iespējams lietot vietās, kur tabakas smēķēšana ir aizliegta, vai varētu veicināt, ka cilvēki turpina smēķēt tā vietā, lai to atmestu, un, visbeidzot, ka e-cigarešu lietošanas dēļ vajadzēs no jauna reglamentēt tabakas lietošanu valstīs, kurās ir īstenoti progresīvi un sekmīgi tabakas lietošanas kontroles centieni.

Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, ir nepieciešama plašāka izpēte.

Update: IARC endorses the World Health Organisation (WHO) statement based on the current scientific evidence: 

WHO: E-cigarettes: how risky are they? 

The link to the WHO statement posted on 29/01/2020 by the IARC provides recent information related to this Question and Answer of the European Code against Cancer posted on 14/10/2014. The European Code against Cancer Working Group on Tobacco developed this Question and Answer but had no involvement in the development of the WHO statement.