Lielākajā daļā valstu ar augstiem ienākumiem smēķēšana lielā mērā rada veselības nevienlīdzību. Pasaulē smēķēšana ir ierastāka nelabvēlīgā situācijā esošās iedzīvotāju grupās, arī grupās ar zemu nodarbinātības, izglītības vai ienākumu līmeni, kā arī bezdarbnieku un vientuļo vecāku grupās. Ir arī citas iedzīvotāju grupas, kas var būt īpaši uzņēmīgas, piemēram, bezpajumtnieki, personas ar garīgās veselības traucējumiem un ieslodzītie. Dažās valstīs tabaku plaši lieto etniskās minoritātes.

Ir svarīgi īpaši censties nodrošināt, ka tabakas kontroles intervences aptver neaizsargātus iedzīvotājus, kas daudz patērē tabaku.