Jā. Tabakas lietošana ir galvenais vēža cēlonis — un no tā var izvairīties. Nav drošu tabakas lietošanas veidu, un viskaitīgākais tabakas lietošanas veids ir smēķēšana, jo, lielākajai daļai toksisko vielu, arī kancerogēno vielu, rodoties sadegšanas procesā, lielākais vēža risks ir saistīts ar tabakas sadegšanu vai tās dūmiem. Tabaka, jo īpaši smēķēta tabaka, izraisa dažādu paveidu vēzi. Tabakas dūmi izraisa vēzi arī nesmēķētājiem, kas ieelpo smēķētāju radītos tabakas dūmus, un bērniem, kuru vecāki smēķē.

Vīriešiem un sievietēm, kas smēķē, salīdzinājumā ar nesmēķētājiem risks saslimt ar plaušu vēzi ir 20–25 reizes lielāks. Risks palielinās, augot to gadu skaitam, kad persona ir smēķējusi, dienā izsmēķēto cigarešu skaitam un mazinoties vecumam, kad persona ir sākusi smēķēt. Eiropā smēķēšana izraisa apmēram 82 % no visiem gadījumiem, kur ir konstatēts plaušu vēzis. Tādu dažādu vēža veidu īpatsvars, ko būtu bijis iespējams novērst nesmēķējot, ir parādīts 2. attēlā (iekavās).

2. attēls. Vēži, ko izraisa tabakas smēķēšana un, ja attiecīgi norādīts, citāds tabakas lietojums vai sekundāro tabakas dūmu ieelpošana. Skaitļi iekavās apzīmē tabakas smēķēšanas izraisītu vēža gadījumu īpatsvaru, un aprēķins veikts, pamatojoties uz smēķēšanas izplatību Eiropas valstīs

Avots: © iStockphoto.com (skaitļi iekavās tika iegūti no pētījuma, ko Eiropā veica A. Agudo un citi līdzstrādnieki, paziņots 2012. gadā).

Tabakas smēķēšana ir atzīts cēlonis katram no 2. attēlā norādītajiem vēža veidiem. Turklāt Starptautiskā vēža izpētes aģentūra (IARC), pamatojoties uz attiecīgiem pētījumos ar cilvēkiem gūtiem pierādījumiem,  ir konstatējusi, ka ir pieejami ierobežoti pierādījumi tam, ka tabakas smēķēšana palielina krūts vēža risku (par 10–30 %). Bez tam ir pieejami ierobežoti pierādījumi, ka sekundārie tabakas dūmi palielina balsenes un rīkles vēža risku. Šajā kontekstā "ierobežoti pierādījumi" nozīmē, ka tabakas smēķēšana var izraisīt krūts vēzi un sekundāro tabakas dūmu ieelpošana var izraisīt balsenes un rīkles vēzi.