• Nepřímý kouř obsahuje karcinogeny uvolňované do vzduchu spalováním tabáku při kouření.
  • Nekuřáci vystavení nepřímému kouři vdechují a metabolizují chemické látky a karcinogeny podobné těm, které vdechují aktivní kuřáci. Příklady těchto chemických látek jsou karcinogeny jako nitrosaminy charakteristické pro tabák a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU).
  • Ze studií provedených u nekuřáků vyplývá, že ti, kdo pravidelně vdechují nepřímý kouř v práci a/nebo doma, jsou vystaveni dvakrát většímu riziku vzniku rakoviny plic než nekuřáci, kteří nepřímý kouř nevdechují.