Výhod účinných protikuřáckých právních předpisů je mnoho:

  • Chrání všechny před nebezpečími nepřímého kouře.
  • Mění společenské normy, neboť kouření se stává méně přijatelným, a dochází tak k omezení kouření i expozice tabákovému kouři.
  • Výrazně omezují pasivní kouření, snižují nerovnost v oblasti zdraví spojenou s pasivním kouřením v práci, vedou k okamžitému poklesu rizika vzniku srdečních chorob a zlepšují situaci, pokud jde o symptomy nemocí dýchacích cest u osob vystavených pasivnímu kouření na pracovišti.
  • V mnoha ohledech mají příznivý vliv na podniky (kromě tabákového průmyslu), mj. zlepšují zdraví a produktivitu zaměstnanců a snižují jejich nároky na plnění ze zdravotního a rizikového pojištění. Navíc se snižují náklady, neboť není zapotřebí uklízet z pracoviště odpad z kouření a provádět údržbu zvláštních kuřáckých místností a předchází se případným soudním sporům. Zákazy kouření nevedou k omezení hospodářské činnosti restaurací a barů.
  • Snižují spotřebu cigaret u aktivních kuřáků a dávají jim větší šanci úspěšně přestat.
  • Omezují užívání tabáku u mladých lidí.
  • Vedou k vytvoření nekuřáckého domácího prostředí.

Je-li vaše země smluvní stranou Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, je ze zákona povinna předkládat pravidelné zprávy o jejím provádění, mimo jiné i o provádění nekuřáckých politik. Můžete si přečíst nejnovější souhrnnou zprávu o pokroku při provádění úmluvy. Máte-li zájem dozvědět se, jak si vaše země vede při provádění osvědčených opatření na snížení poptávky po tabáku, lze informace najít ve zprávě WHO o celosvětové tabákové epidemii.