V mnoha zemích ano. Ačkoli v každé zemi Evropské unie existují právní předpisy, které upravují, kde se smí kouřit, rozsah zákazu kouření (zda se vztahuje na všechna vnitřní pracoviště, veřejnou dopravu, vnitřní veřejná místa a jiná veřejná místa, která nemusí být nutně uvnitř) a míra jeho vynucování se v jednotlivých zemích velice liší.

V průzkumu zadaném Evropskou unií v roce 2012 a provedeném u více než 12 000 lidí v 27 zemích (EU-27) přes 25 % oslovených uvedlo, že jsou v práci alespoň občas vystaveni nepřímému kouři (19 % kuřáků a 17 % nekuřáků). Celkový podíl respondentů vystavených nepřímému kouři nejintenzivněji (více než 5 hodin denně) činil 3 % (5 % kuřáků a 1 % nekuřáků). Z osob, které během 6 měsíců, jež předcházely průzkumu, navštívily restauraci, jich celkem 14 % uvedlo, že viděly, jak se uvnitř kouří. U návštěvníků barů bylo toto procento vyšší (28 %). Procentuální podíly respondentů, kteří uvedli, že v letech 2009 a 2012 byli v gastronomických zařízeních a v práci vystaveni nepřímému kouři, a to jak celkově (EU-27), tak podle jednotlivých zemí, jsou znázorněny na obrázku 2.

Obrázek 2: Procentuální podíly respondentů v Evropské unii, kteří uvedli, že v letech 2009 a 2012 byli v gastronomických zařízeních a v práci vystaveni nepřímému kouři – celkově a podle jednotlivých zemí.

Obrázek 2a – pasivní kouření ve státech EU-27 v letech 2009 a 2012.

Obrázek 2b – pasivní kouření ve státech EU-27 v letech 2009 a 2012.

Obrázek 2c – pasivní kouření ve státech EU-27 v letech 2009 a 2012.

Kódy zemí
Belgie BE Řecko EL Litva LT Portugalsko PT
Bulharsko BG Španělsko ES Lucembursko LU Rumunsko RO
Česká republika CZ Francie FR Maďarsko HU Slovinsko SI
Dánsko DK Itálie IT Malta MT Slovensko SK
Německo DE Kypr CY Nizozemsko NL Finsko FI
Estonsko EE Lotyšsko LV Rakousko AT Švédsko SE
Irsko IE     Polsko PL Spojené království UK

Zdroj: Převzato z pracovního dokumentu útvarů Komise Zpráva o provádění doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2009/C 296/02).