Vdechování nepřímého kouře způsobuje předčasná úmrtí a řadu nemocí. Vyvolává rakovinu plic, ischemickou chorobu srdeční a respirační onemocnění a má nepříznivý dopad na onemocnění, jako je astma. Nepřímému kouři jsou v intenzivní míře vystaveni zaměstnanci na pracovištích, kde lidé stále kouří, jako jsou bary a restaurace v některých zemích. Ve Spojeném království je vdechování nepřímého kouře podle odhadů příčinou 14–15 % případů rakoviny plic u nekuřáků. Toto číslo může být v zemích, kde je prevalence pasivního kouření větší než ve Spojeném království, například v zemích s vyšší mírou kouření nebo s větší prevalencí kouření doma, vyšší. U osob, jež nikdy nekouřily, je riziko vzniku rakoviny plic, jsou-li vystaveny nepřímému kouři, v porovnání s těmi, které mu vystaveny nejsou, dvakrát vyšší.

Kouření brzdí růst plodu. Těhotným ženám, které kouří cigarety, se rodí děti, jež váží v průměru asi o 150–250 gramů méně než děti nekuřaček. Nízká porodní hmotnost s sebou nese další nepříznivé účinky na zdraví novorozenců. Pokud matka kouří, zvyšuje se riziko syndromu náhlého úmrtí kojenců a akutních problémů dýchacího ústrojí a uší u dětí.