Механизмът на защитния ефект на кърменето все още не е напълно разбран. Благоприятните въздействия могат да се обяснят с изменението на структурата на гърдата и с ниската експозиция на хормони в тялото на майката през живота ѝ.