Препоръчително е бебетата да се кърмят, без да приемат други храни или напитки, до навършване на 6 месечна възраст; след това се препоръчва кърменето да продължи успоредно с приемането на подходящи видове и количества от други храни.