Če ima država, v kateri živite, organiziran presejalni program za odkrivanje raka, boste ob priporočeni starosti povabljeni na presejanje za to vrsto raka. Zato morate počakati na vabilo, vendar pri tem upoštevajte, da se lahko bolezenski znaki ali simptomi raka pojavijo kadar koli, celo če ste pred kratkim opravili presejalno testiranje ali niste v priporočeni starostni skupini za presejanje. Če opazite kar koli nenavadnega v zvezi s svojim zdravjem, kar bi lahko po vašem mnenju nastalo zaradi raka, se nemudoma posvetujte s svojim zdravnikom in ne čakajte na vabilo za udeležbo v presejanju.

Če v vaši državi ne obstajajo organizirani presejalni programi za tri priporočene vrste presejanja raka, se lahko obrnete na nacionalne, regionalne ali lokalne zdravstvene organe in jih vprašate, zakaj je temu tako.